Jak vyplnit JSD

Minule jsme si řekli něco o postupu, jak probíhá takové proclení balíku. Dneska už detailněji o vyplnění JSD (jednotný správní doklad). Článek popisuje postup, jak jsem formulář vyplňoval já. V jiných případech se bude lišit dle konkrétní situace.

Co si připravit před vyplněním

 • prázdný formulář JSD pro dovoz
 • fakturu z e-shopu / od odesílatele
 • výpis z účtu
 • dokumenty od dopravce (liší se dle dopravce)
  • fakturu
  • štítek z balíku
  • předávací protokol
 • EORI
 • zařazení do sazebníku

Formulář JSD pro dovoz

Ten vám nikde zadarmo nedají (určitě ne na celním úřadě) - musíte si ho koupit. Prodává ho například SEVT

Faktura

Dopravce obvykle fakturu poskytne. V mém případě byl ale problém v tom, že na faktuře od DHL nebyla vyčíslená částka za dopravu. Clo a DPH by se tak platilo z částky 1 666 Kč, kterou vyčíslilo DHL. Reálně jsem ale za dopravu zaplatil cca $2. Musel jsem tedy psát e-shopu, aby mě zaslal správnou fakturu. Teoreticky by mohl celníkům stačit i screenshot z účtu v e-shopu, kde je doprava vyčíslená. Záleží ale na konkrétním celníkovi, co bude váš případ řešit.

Faktura z e-shopu
Objednávka z e-shopu

Výpis z účtu

V mém případě jsem si v bankovnictví vyfiltroval danou transakci a vytisknul. Dál jsem si připravil i výpis z PayPal, přes který jsem to platil.

Výpis z banky
Výpis z PayPal

Podklady od dopravce

Pokud si proclíváte zásilku sami, musíte dopravce požádat o předání dokumentů. V případě DHL se to dělá na adrese https://dhl4you.cz/Celni-rizeni. Já jsem dostal fakturu (bez vyčíslené dopravy), štítek z balíku a předávací protokol. Ten pak obsahoval datum, číslo letu, hmotnost balíku, vyčíslené náklady na dopravu a číslo MRN.

DHL - faktura
DHL - štítek
DHL - předávací protokol

EORI

EORI je jakési číslo, které vás identifikuje u celní správy (tj obdoba DIČ). Nepodnikající fyzická osoba si může EORI vytvořit online.

Zařazení do celního sazebníku

Pro vyplnění JSD budete potřebovat ještě zařazení zboží do celního sazebníku. Nejdříve je třeba si zboží najít na stránce TARIC EU. Začnete kliknutím na odkaz “procházet”. Poté vyberete kategorii, podkategorii,… Výsledkem by mělo být cca 10místné číslo. V mém případě to bylo 8512909000.

Dál pokračujeme na TARIC CZ. V této aplikaci si lze vypočítat clo a zjistit další nezbytné informace. U většiny kolonek lze hodnotu doplnit výběrem z číselníku. V mém případě byly kolonky vyplněny následovně:

TARIC CZ
TARIC CZ

Pokud si se zařazením do celního sazebníku nebudete vědět rady, můžete požádat o Nezávazné zařazení do celního sazebníku (vyžaduje mít vytvořený účet). V tomto případě celnímu úřadu zašlete co nejvíce informací o daném zboží a pracovník celního úřadu vám zboží zařadí a zašle další informace. Já jsem tuto možnost nakonec nevyužil.

Vyplňování JSD

Začneme z ostra.. hotovým vyplněným JSD. Níže si popíšeme jednotlivé kolonky a co do nich vyplnit. Jedná se o můj konkrétní případ a je možné, že ve vašem se to bude lišit. Oficiální instrukce k vyplnění naleznete na stránkách celní správy. Některé kolonky opravil přímo pracovník celního úřadu, proto jsou přeškrtané.

JSD

typ dokladu

Nejdříve je třeba v levé horní části škrtout čísla 3, což znamená, že vyplňujeme formulář pro dovoz.

1 Prohlášení

První část: IM = obchod se zeměmi mimo EU
Druhá část: A = běžné celní prohlášení

2 Odesílatel / Vývozce

Název a adresa odesílatele uvedená na faktuře od dopravce.

3 Tiskopisy

Toto za mě vyplňoval celník, nicméně patří sem v podstatě počet podávaných listů.

5 Položky

1 = Počet proclívaných položek

6 Nákladové kusy celkem

1 = Počet balíků

8 Příjemce

Sem přijde vaše adresa (trvalé bydliště). Do pravého horního roku pak vaše EORI číslo, které už máte připravené. V mém případě bylo třeba dopsat ještě adresu, kam měl být balík doručen, protože byl doručován na jinou adresu než je adresa trvalého bydliště.

14 Deklarant

Do pravého horního roku opět přijde vaše EORI. Jelikož si balík proclíváte sami, místo jména a adresy se vapíše “PŘÍJEMCE” a pod to speciální kód “00500”.

15a Kód země odeslání

SG = Singapur

17a Kód země určení

CZ

18 Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku při odjezdu / příjezdu

V mém případě se balík odesílal letecky, proto je zde vyplněné datum a číslo letu. Údaje by vám měl sdělit dopravce (já jsem měl údaje v předávacím protokolu).

19 Kontejner

0 = zboží nepřepravované v kontejnerech

20 Dodací podmínky

První část: XXX = vceku univerzální označení, kdy není specifikována podmínka
Druhá část: “doprava zahrnuta v ceně”
Třetí část: 1 = opět doplněno celníkem

22 Měna a celková fakturovaná částka

Trojmístný kód měny a částka, jakou jste za zásilku zaplatili. Cena je včetně dopravy.

23 Směnný kurz

Kurz platný v době vyplňování JSD. Kurz se vyhlašuje na celý měsíc a lze ho najít na webu celní správy.

24 Druh obchodu

1 = prakticky každý nákup v zahraničním eshopu

25 Druh dopravy na hranici

4 = letecká doprava

26 Druh dopravy ve vnitrozemí

3 = silniční doprava

28 Finanční a bankovní údaje

Vyplňuje celní správa

30 Umístění zboží

Kód celního úřadu, kde se bude zboží kontrolovat. Kód lze najít v seznamu celních útvarů a prakticky se jedná o celní úřad, kde budete JSD podávat. V mém případě jsem se adresu celního úřadu dozvěděl ze stránek DHL. Poté jsem si dle adresy doheldal v seznamu jeho kód.

31 Nákladové kusy a popis zboží

Na prvním řádku: 1CT = 1 lepenková krabice
Na dalších řádcích pak co nejpřesnější popis obsaženého produktu.

33 Zbožový kód

Jedná se o nomenklaturu vyhledanou v TARIC EU. Trochu zmateně přijde prvních 8 znaků do první části kolonky a do druhé zbyé 2 znaky.

34a Kód země původu

Kód země, odkud zboží pochází. CN = Čína

35 Hrubá hmotnost

Hmotnost v kilogramech, kterou uvádí dopravce.

36 Preference

100 = nejčastější kód bez speciálního zacházení. Kód lze získat z TARIC CZ.

37 Režim

První část: Zde se uvádí navrhovaný režim (první dvojčíslí) a předchozí režim (druhé dvojčíslí).
44 = Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu u zboží, které netvoří dodávku osvobozenou od DPH
00 = neexistuje žádný předchozí režim

Druhá část: Upřesnění režimu.
000 = bez upřesnění

38 Čistá hmotnost

Hmotnost produktu bez obalu.

40 Souhrnné prohlášení / Předchozí doklad

Tady jsem to musel nechat na celníkovi, nicméně vyplněná hodnota vypadá takto…
X-821-?????????-20160819/29,kde rozesekané na jednotlivé části je
X-821 = něco co mě nadiktoval celník
???????? = číslo MRN (z předávacího protokolu DHL) - část před lomítkem
20160819 = datum příchodu zásilky do ČR
/29 = druhá část čísla MRN (za lomítkem)

41 Doplňkové měrné jednotky

Opět stejná čistá hmotnost

42 Cena za položku

Celková cena v Kč. Tj kolonka 42 = kolonka 22 * kolonka 23

43 Kód

Doplněno celníkem. V instrukcích kolonka není vůbec vyplněná.

44 Zvláštní záznamy / předložené doklady / Osvědčení a povolení

Tohle je asi nejvtipnější kolonka ze všech. Nejdřív do pravé části nad vytečkovanou část vyplníme “DPH-0” (nejsme plátci DPH).

9HPH = Nepožadování jistoty při placení v hotovosti
9900 doprava = vytištěná objednávka z eshopu se zvárazněnou cenou za dopravu
9900 bankovní výpis = připravený bankovní výpis z KB
N380 9801826786 = faktura z eshopu
N741 9801826786 = štítek z balíku (obdrženo od DHL)

46 Statistická hodnota

Stejná částka jako v kolonce 42

47 Výpočet poplatků

Sem přijdou data z tabulky co vypočítala aplikace TARIC CZ. Pozor - částky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

54 Místo a datum

TADAAA, datum, místo a podpis už snad nebude dělat problém :)

Edit 14.8.2017

Jeden ze čtenářů se ozval a nabídnul ke zveřejnění i svoje vyplněné JSD. Tímto tedy děkuji Josefovi Schlehoferovi za poskytnuté JSD a snad pomůže i dalším čtenářům.

JSD Josef Schlehofer 1
JSD Josef Schlehofer 2